Předpisy a bezpečnost

Předpisy, které naše klienty uklidňují a zároveň snižují rizika.

Ceníme si bezpečného investování, a proto dodržujeme přísné zákony a předpisy EU, bezpečně zajišťujeme peníze na oddělených účtech a ukládáme aktiva pouze u seriózních bank.

Interactive Brokers Ireland Ltd.

Klienti společnosti Interactive Brokers Ireland Limited jsou chráněni irským systémem odškodnění investorů ("ICS"). ICS je určen na pomoc soukromým osobám a nevztahuje se na instituce a profesionální klienty. Odškodnění v rámci ICS je omezeno na 90 % ztracené částky, maximálně však na 20 000 EUR pro každého investora. Krytí poskytuje ochranu proti úpadku investičního podniku, nikoli proti ztrátě tržní hodnoty finančních produktů.

ICS spravuje společnost Investor Compensation Company DAC ("ICCL"), která je nezávislým orgánem zřízeným podle irského zákona o odškodnění investorů z roku 1998.

MEXEM je evropský regulovaný investiční podnik pod dohledem Cysec a je registrován u Úřadu pro finanční trhy (AFM) v Nizozemsku a u Úřadu pro finanční služby a trhy (FSMA) v Belgii.

Interactive Brokers Central Europe Zrt.

Klienti společnosti Interactive Brokers Central Europe Zrt. jsou chráněni maďarským Fondem na ochranu investorů ("IPF").Odškodnění v rámci IPF je omezeno na maximálně 100 000 EUR pro každého investora, přičemž IPF vyplatí 100 % hodnoty do 1 milionu HUF a poté 90 % nároku nad 1 milion HUF. Krytí poskytuje ochranu proti selhání investičního podniku, nikoli proti ztrátě tržní hodnoty finančních produktů.

IPF funguje na základě a v souladu s ustanoveními zákona CXX z roku 2001 o kapitálovém trhu, účinného od 1. ledna 2020, který upravuje Fond na ochranu investorů, s výhradou změn stanovených v zákoně CXVIII z roku 2019.

MEXEM je evropský regulovaný investiční podnik pod dohledem Cysec a je registrován u Úřadu pro finanční trhy (AFM) v Nizozemsku a u Úřadu pro finanční služby a trhy (FSMA) v Belgii.

Bezpečné investování a bezpečnost jsou naším hlavním zájmem.

  • MEXEM se řídí předpisy EU a zákony Mifid II.

  • Vaše peníze jsou bezpečně uloženy na odděleném účtu, který není účtem makléře.

  • Vaše aktiva jsou uložena pouze v seriózních bankách.

Jste připraveni začít?

Investujte s důvěrou prostřednictvím předpisů, které naše klienty uklidňují a zároveň snižují rizika.