Připraveno k otevření účtu!

Plně lokalizované zprávy

Souhrnné a snadno čitelné zprávy o výzkumu akcií generované umělou inteligencí v jakémkoli jazyce. Tyto zprávy zahrnují rozvahu společnosti, výkaz zisku a ztráty, peněžní toky a základní silné a slabé stránky.

Zůstaňte informováni o firemních akcích

Firemní akce jsou důležité, protože investorům poskytují zásadní informace o pokroku společnosti, finančním zdraví a celkové výkonnosti.

Firemní události, jako jsou zveřejňování zisků, výplaty dividend nebo fúze a akvizice, mohou mít významný dopad na cenu akcií, čehož si investoři musí být vědomi.

Zpráva o technické analýze

Zpráva o technické analýze v obchodování je dokument, který poskytuje hloubkový pohled na výkonnost cenného papíru v daném časovém období.

Zpráva může obsahovat prvky, jako je graf cenové historie cenného papíru spolu s trendovými liniemi, úrovněmi podpory a odporu a dalšími technickými ukazateli.

Nejčastější dotazy

Prozkoumejte naše často kladené otázky, kde najdete rychlá řešení a postřehy

Začněte zkoumat hned teď

Začněte obchodovat s kompletním balíčkem, od nejmodernější platformy až po bezplatný nástroj a výhodné transakční poplatky.