Fundamentální analýza futures

Celkový pokrok

0%

Nebyly nalezeny žádné položky.

Kurz fundamentální analýzy futures: Odhalení složitostí trhu s futures

Pronikněte do světa obchodování s futures v kurzu "Fundamentální analýza futures", který je určen pro začátečníky. Tento kurz je zasvěcenou cestou k pochopení toho, jak je fundamentální analýza, která je základním kamenem na finančních trzích, klíčová při určování modelové ceny futures kontraktu. Kurz pečlivě odhaluje složitosti různých ekonomických faktorů a jejich vliv na trh s futures a nabízí komplexní porozumění jak pro nové, tak pro zkušené obchodníky.

Klíčové informace o kurzu:

  • Úvod do fundamentální analýzy: Vysvětluje, jak je fundamentální analýza, běžně používaná při obchodování s akciemi, stejně použitelná i pro futures kontrakty.
  • Fundamentální vs. technická analýza: Pojednává o různých aspektech, které obchodníci při obchodování s futures zohledňují, od trendů v grafech až po poptávku po komoditách.
  • Nabídka a poptávka ve futures: Zkoumá rozhodující úlohu nabídky a poptávky při určování cen futures kontraktů.
  • Fundamenty ve futures na akciové indexy: Zaměřuje se na jedinečné fundamentální faktory ovlivňující cenu futures na akciové indexy.
  • Analýza energetických budoucností: Zkoumá různá koncová využití energetických produktů a jejich vliv na tvorbu cen futures.
  • Pohled na úrokové futures: Přehled různých úrokových futures produktů, od krátkodobých po dlouhodobé splatnosti.
  • Základy forexu a FX futures: Základní informace o obchodování s futures kontrakty, které představují měnové vztahy na forexovém trhu.
  • Zkouška budoucnosti zemědělství: Analýza faktorů ovlivňujících pohyb cen zemědělských komodit, jako je obilí a dobytek.
  • Analýza futures na kovy: Zkoumá faktory ovlivňující budoucí ceny kovů, jako je zlato a stříbro.

Na konci kurzu "Fundamentální analýza futures" získají účastníci pevné základy pro pochopení prvků, které určují ceny futures. Tento kurz poskytuje nezbytné nástroje pro efektivní analýzu a interpretaci tržních dat, které obchodníkům umožní činit informovanější rozhodnutí v dynamickém světě obchodování s futures. Je to základní vzdělávací cesta pro každého, kdo chce prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti analýzy trhu s futures.

VAŠE SKÓRE

25%

Opakování kvízu
Nebyly nalezeny žádné položky.
Nebyly nalezeny žádné položky.